PROSES REVOLUSI

Saturday, April 4, 2009
(Syarahan ini disampaikan oleh beliau di Universiti Islam
Aligarh, India,
pada 12hb. September, 1940M.)


Sayyid Abul A’la Al-Maududi 1

Proses Revolusi Islam

Saudara-saudara!
Dalam ceramah ini saya akan terangkan proses kemunculan Negara Islam sebagai satu natijah tabii(nature). Sekarang ini rangkai kata "Negara Islam" sudah tidak asing lagi dan banyak disebutsebut dan terlalu ingin dicapai, tetapi mereka tidak mengetahui cara untuk mewujudkannya hinggakan banyak kaedah-kaedah pelik disarankan di mana kesemuanya mustahil untuk tercapai sama seperti kegagalan kita untuk ke Amerika dengan motokar. Pemikiran yang berkecamuk itu disebabkan oleh politik dan sejarah yang menimbulkan satu ideal (keunggulan) yang boleh dinamakan sebagai
"Negara Islam". Tetapi belum ada lagi daya-usaha untuk mendefinisikan secara saintifik keadaan negara ini atau mempelajari proses evolusinya. Dalam keadaan ini, sangat mustahak diselidiki masalah ini secara saintifik.

EVOLUSI SEMULA JADI SISTEM NEGARA.

Dalam perjumpaan para cendekiawan ini, saya tidak akan mengambil masa yang panjang untuk menerangkan bahawa sesebuah negara (dalam bentuk apa sekalipun) tidak muncul secara artifisial; bukan seperti barang buatan yang disiapkan di suatu tempat dan dihantar ke tempat tertentu mengikut kehendak hati manusia. Tetapi ia adalah hasil sampingan asli permainan antara faktorfaktor, saikologi, kebudayaan akhlak dan sejarah yang sedia ujud di sesuatu tempat. Sebelum ia muncul dari tekanan-tekanan kejadian, sesuatu keperluan awal mesti dipenuhi, sesuatu daya tertentu tercipta dan sebahagian keperluan tabii dipuaskan.

Seperti dalam logik keputusan deduktif selalu diikuti dengan pengaturan dasar-dasar; dalam kimia sebatian didapati dari campuran dan tidak dapat disangkal lagi dalam sosiologi, sesebuah negara adalah hasil tabii keadaan-keadaan yang sudah wujud di dalam sesuatu masyarakat tertentu. Sekali lagi, sifat negara ditetapkan secara keseluruhannya oleh sifat keadaan-keadaan yang menyebabkan kelahiran dan penubuhannya. Juga tidak mungkin dasar-dasar itu cuma satu jenis sahaja dan susunan mereka mungkin membawa keputusan yang berbeza. Unsur dalam bahan-bahan kimia mungkin sama tetapi bila dicampur kita akan dapati sebatian yang berlainan jenis; benih mempelam mungkin menjadi mangga; begitu juga kemungkinan keadaan-keadaan wujud menggalakkan perkembangan sesuatu jenis negara dan telatah interaksi bersama mereka mungkin juga sesuai bagi perkembangan negara yang serupa, tetapi selepas melalui beberapa peringkat evolusi, muncullah negara yang sangat berbeza dan operasi tenaga tertentu yang menghendakkan sesuatu bentuk negara akan melahirkan sebuah negara yang termasuk ke dalam kategori lain sama-sekali.

Diharap janganlah memikirkan cara membawa doktrin determinisms di sini dan menyangkal kebebasan kehendak manusia. Kemahuan dan tindak-tanduk orang-orang perseorangan dan masyarakat memainkan peranan yang amat penting dan tidak dapat disangkal lagi di dalam menentukan aliran sesuatu negara. Bagaimana bentuk sistem yang dikehendaki untuk menciptanya? Oleh yang demikian mustahaklah diambil dan dipilih cara yang sesuai dengan corak dan semangat sistem pilihan, dan turutlah jalan aksi yang sesuai ke arah itu. Adalah mustahak bagi sesuatu bentuk pergerakan berkembang dan diserap oleh semangat yang sama; satu aliran watak penduduk terbanyak diacukan; akhlak masyarakat yang sama dikembangkan; buruh yang serupa dilatih dan kepimpinan yang serupa patut dilahirkan; dan tindakan bersama yang berpaut kepada aliran sesuatu sistem negara yang diingini kelahirannya.

Apabila semua ini berjaya dikendalikan dan tenaga-tenaga yang diperlukan serta faktor-faktor yang sesuai, diteruskan operasi bagi suatu jangka masa yang cukup dan keputusan operasi itu, mereka telah melawan pengaruh-pengaruh luar yang bertentangan dengan semangat, justeru lahirlah, dari urutan peristiwa-peristiwa, sejenis aliran tenaga-tenaga yang kuat. Ini sama juga dengan anak benih yang telah cambah menyambung hidup dengan daya sendiri dan lepas itu akan membesar dan berbuah sesuai dengan bentuk semulajadi. Jika anda timbangkan fakta ini, anda akan mendapatinya, bila sesuatu jenis aliran pergerakan, kepimpinan, watak terbanyak dan akhlak masyarakat telah muncul dengan bentuk yang sesuai dengan bentuk tetap sistem negara. Akan tetapi digembirakan harapan, lanjutan dari itu,
satu sistem negara yang berbeza sama-sekali akan diciptakan. Ini cuma sesuatu keinginan yang dimimpikan.

NEGARA BERIDEOLOGI

Sekarang kita mesti timbangkan apakah bentuk negara yang dipanggil "Negara Islam". Bersangkutan dengan ini, saya akan tunjukkan tanda paling nyata negara Islam ialah kebebasan keseluruhannya dari apa bentuk dan pengaruh nasionalisme, secara langsung atau tidak langsung. Ia adalah sebuah negara yang didirikan dengan pengecualian prinsip-prinsip. Saya akan panggil negara ideologi. Sebuah negara yang mempunyai asas dan prinsip-prinsip moral tertentu dan bebas dari semua idea kebangsaan atau
ras telah dikenali dunia cuma sekali saja dan kebaikan-kebaikannya tidak dimuliakan hingga ke hari ini.

Dalam zaman purba manusia cuma mengetahui pemerintahan oleh keluarga atau kelas. Lepas itu mereka mengalami pemerintahan bercorak ras dan kebangsaan. Tetapi idea sebuah negara diselenggarakan atas prinsip-prinsip tertentu dan diperintah oleh sekumpulan orang yang terdiri dari
berbilang kaum yang menerima prinsip-prinsip itu sebagai asas hidup mereka -sosial, ekonomi, politik- penerimaan prinsip-prinsip sebegitu: menjadi hak mutlak untuk dapat bersuara dalam pemerintahan, ini tidak pernah terlintas di fikiran manusia. Kristian pun mengandungi satu pengamatan yang samar-samar tentang kebenaran ini tetapi ia tidak dapat menumbuhkan satu sistem idea-idea yang cukup sebagai asas bagi penubuhan negara serupa itu.

Dalam revolusi Perancis, kita dapati sejenak idea penubuhan sebuah negara yang berasaskan prinsipprinsip, tetapi ia segera lenyap dalam kegelapan nasionalisme. Komunisma memang dengan giat mengajar hal ini dan telah cuba mendirikan sebuah negara dengan asas ini supaya dunia meminati percubaan-percubaan Rusia ini. Tetapi semangat liar nasionalisme telah menguasai negara Komunis dan mencucukkan racunnya hingga ke akar-akarya sekali. Dari dahulu hingga sekarang cuma sistem Islam saja di dunia ini, yang menyusun negara mengikut asas ideologi, yang bebas dari segala bentuk nasionalisma dan mengundang manusia membentuk negara tidak berkebangsaan dengan menerima asas-asas ideologinya. Oleh kerana perkara ini baru dan dunia keliling sedang bergerak ke arah yang
bertentangan, bukan sahaja orang-orang bukan Islam, tetapi orang orang Islam sendiri pun tidak dapat menyedari sepenuh implikasinya. Idea ini terkeluar langsung dari pencapaian orang orang Islam yang lahirnya Islam, tetapi mendapat pendidikan dan latihan-latihan Barat, yang mempunyai
pandangan hidup dan sejarah yang dipinjamkan dari sejarah dan politik Barat. Akibatnya ternyata di negara kita di mana orang-orang Islam lebih ramai dan merdeka, tetapi umat manusia jenis ini terus mengendalikan kerajaan. Mereka tidak nampak bentuk pemerintahan atau sistem negara yang lain kecuali pemerintahan nasional dan negara nasional. Ini disebabkan mereka tidak mempunyai pengetahuan Islam dan tasawwur Islam terhadap masalah hidup dan tidak mempunyai konsep sebuah negara yang diasaskan dari kumpulan moral-moral tertentu dan prinsip kerohanian, bukan prinsip ras atau kebangsaan.

Di rantau ini terdapat juga orang-orang yang mendapat latihan-latihan mental yang terlibat dengan kesalahan-kesalahan yang sama. Mereka inginkan sebuah negara Islam, tetapi oleh kerana latihanlatihan mental yang ganjil dan berlatar-belakangkan sejarah politik Barat, mereka tidak mempunyai
rancangan hidup yang lain selain dari kehidupan dan sejarah kebangsaan negara-negara di Eropah. Secara sedar atau tidak, mereka telah menjadi mangsa ideologi nasionalis; dan apa-apa rancangan yang difikirkan semuanya bercorak nasionalisma. Mengikut mereka bentuk masalah yang menghadapi kita ialah: Orang-orang Islam adalah satu kumpulan "nasionalis" yang berasingan seperti Hindu, Inggeris dan Perancis dan mereka mempunyai kebebasan untuk tegak sendiri di bawah negara dan pemerintahan sendiri. Walau bagaimana sekalipun mereka memeras otak,. mereka tidak dapat memikirkan jalan lain bagi mencapai objektif ini kecuali sebagai sebuah negara, orang-orang Islam patut mengikut qaa'idah-da'idah dan strateji yang sama seperti kumpulan negara-negara nasionalis lain
di dalam sejarah.

Dalam lain perkataan, unsur-unsur nasional mesti dipeterikan terlebih dahulu; semangat kebangsaan yang kuat mesti dicurahkan; mereka mesti dipimpin oleh pihak berkuasa pusat; mereka mesti merancangkan pengawal kebangsaan sendiri; mereka patut memiliki tentera kebangsaan; bila mereka
sudah menjadi majoriti, mereka patut membentuk sebuah negara demokrasi atas dasar pemerintahan golongan majoriti; di mana mereka merupakan kaum minoriti, hak-hak asasi mereka sebagai kaumkaum minoriti di negara-negara lain yang meminta perlindungan sedemikian rupa: dalam
perkhidmatan, yayasan pendidikan dan badan-badan berkanun mereka diwakilkan dengan betul, wakil-wakil mereka mesti dipilih oleh mereka sendiri, dan mereka patut diberi bahagian di dalam
kementerian-kementerian.

Demikianlah idea-idea dan qaidah-qaidah mereka. Jelas semuanya dipinjam dari konsep sistem negara Barat dan mereka yang mengambil cara dan strategi di atas bercakap dalam nada Barat, tentang resolusi pembentukan negara Islam . Mereka ini juga menggunakan istilah-istilah Islam seperti:
'Ummah', 'Agama', 'Sultan', dan tunduk kepada Sultan, yang mana maknanya dalam istilah-istilah Islam berbeza dari apa yang difikiran oleh mereka, apabila mereka menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Bagi mereka bagaimanapun, perkataan-perkataan Islam ini seperti dengan istilah
nasionalisma, dan nasib baik pula, perkataan-perkataan itu sedia ada dalam kesusteraan Islam dan sekarang dipergunakan secara bebas sebagai pakaian idea-idea bukan Islam dalam aada-nada yang diperolehi dari Barat.

Jika anda memahami corak sesebuah negara Islam yang berasaskan prinsip-prinsip kerohanian dan akhlak, dengan senang anda akan menyedari tentang sikap pemikiran dan tindakan serta rancangan kerja tersebut tidak dapat dijadikan tapak permulaan ke arah cita-cita negara berideologi. Kita
tinggalkan soalan pengunaannya dalam peringkat akhir pergerakan itu. Juga idea-idea dan tindakan serupa itu kelihatan mudarat kepada perkembangan dan evolusi sesebuah negara yang akan diasaskan di atas prinsip-prinsip bukan kebangsaan.

Asas awal negara berideologi ialah kita menolak semua soalan tentang kaum, klas dan bangsa dan melihat manusia sebagai makhluk berakhlaq dan kerohanian. Bukan bangsa yang kita perihalkan tetapi sifat-sifat kemanusiaan mereka. Kita hadapkan kepada mereka prinsip prinsip tertentu untuk tindakan dan satu kumpulan kepercayaan di mana mereka perolehi dan dapat mendakwa prinsipprinsip itu meletakkan asas kebudayaan sejagat dan sistem negara-bukan-nasiona1 yang akan membimbing manusia ke arah keamanan sejati di di dunia dan di akhirat. Sesiapa yang menerima prinsip-ini berhak mendapat hak-hak yang sama di dalam menyelenggarakan sistem negara yang diserahkan ke atas mereka.

Bagaimana mungkin seseorang yang kebanyakan aktivitinya berbau nasionalisma datang ke depan dengan ideal Islam itu? Bagaimana mungkin dia meminta dari kemanusiaan dan sentimen moral manusia bila dia sendiri menodai kedudukannya dengan berkerjasama dengan kebaikan sesebuah
negara atau sesuatu masyarakat? Adakah wajar bagi memohon dalam nama kemanusiaan dan kebajikan biasa manusia kepada orang-orang yang dikelabui oleh prasangka nasional dan berperang sama sendiri di atas nama nasionalisma dan negara kebangsaan, dan dalam nada yang sama menuntut
kebebasan nasional dan kebebasan menentukan nasib orang-orang Islam kita? Adakah dapat diterima aqal bahawa sesuatu pergerakan untuk menasihati orang dari pendakwaan mengadu ke mahkamah
undang-undang?

0 comments:

Post a Comment